FAQs Complain Problems

रोजगार संयोजक पदपूर्तिको लागि छनौट परिक्षाको पाठ्यक्रम एवं परिक्षा प्रणाली (योजना) ।

रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सम्बन्धी मापदण्ड, 2076  बमोजिमम्यागङ गाउँपालिकाको रोजगार संयोजक पदपूर्तिको लागि मिति 2076/10/13 मा संचालन हुने छनौट परिक्षाको पाठ्यक्रम एवं परिक्षा प्रणाली (योजना) ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: