म्यागङ गाउँपालिका , नुवाकोटमा यहाँलाई स्वागत छ । म्यागङलाई थप प्रविधिमैत्री , समुन्नत , विकसित तथा नमूना  बनाउन हामी सबै मिलेर लागि परौँ ।

सूचना तथा समाचार

लाभग्रही लगत कट्टा सम्बन्धि सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणको च.नं.

दस्तावेज: 

Invitation for Bids for procurement of works

प्रस्तुत विषयमा यस म्यागङ गाउँपालिका अन्तरगत चालु आ.ब.

दस्तावेज: 

निशूल्क माटो परिक्षण सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस म्यागङ गाउँपालिका अन्तरगतका ६ वटै वडामा निम्न मिति र स्थानमा माटो परिक्षण गरिने हुदाँ सम्बन्धित सबै कृषकहरुमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। साथै माटो परिक्षण गर्न ल्याउदा तरकारी तथा खाद्यान्न वालि र फलफूल वालिको लागि ६ देखि ९ इन्च मुनि सम्मको एकैनाशले झिकेको माटो र

दस्तावेज: 

रोजगार संयोजक छनौट परीक्षाको अन्तिम योग्यताक्रम सूची प्रकाशन तथा उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी सूचना ।

मिति 2076/10/13 गते संचालन गरिएको रोजगार संयोजक छनौट परीक्षामा सहभागी उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा उर्त्तीण उम्मेदवारहरु मध्येबाट रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सम्बन्धी मापदण्ड, 2076 को दफा 10 (1) बमोजिम देहाय बमो

दस्तावेज: 

२८५६ औँ सोनाम ल्होछारको अवसरमा विदा ।

प्रस्तुत विषयमा यस म्यागङ गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७६/०९/२८ गतेको निर्णयानुसार तामाङ समुदायको मुख्य पर्व "२८५६ औँ सोनाम ल्होछार" को अवसरमा म्यागङ गाउँपालिका भरी मिति २०७६/१०/११ र २०७६/१०/१२ गते हर्षोल्लासका साथ मनाउँनु साथै सो अ

दस्तावेज: 

द्धन्द्ध प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडाको द्धन्द्ध प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६ अनुसार गत बर्ष सहायता रकम नलिएका द्धन्द्ध प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यले देहाय बमोजिम कुनै शिर्षकमा सहायता प्राप्त गर्न विवरण खुलाई अनुसूची-१ बमोज

दस्तावेज: 

रोजगार संयोजक पदपूर्तिको लागि छनौट परिक्षाको पाठ्यक्रम एवं परिक्षा प्रणाली (योजना) ।

रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सम्बन्धी मापदण्ड, 2076  बमोजिमम्यागङ गाउँपालिकाको रोजगार संयोजक पदपूर्तिको लागि मिति 2076/10/13 मा संचालन हुने छनौट परिक्षाको पाठ्यक्रम एवं परिक्षा प्रणाली (योजना) ।

दस्तावेज: 

रोजगार संयोजक उम्मेदवारहरुको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौँ मार्फत संचालन हुने "प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम" कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजगार संयोजक पदपूर्तिको लागि रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सम्बन्धी मापदण्ड

दस्तावेज: 

माघे संक्रान्ति पर्वमा विदा हुने सम्बन्धि सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा मिति 2076/09/28 को गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयानुसार यहि मिति 2076/10/01 गते स्थानीय पर्व विदाबाट कट्टी हुने गरी माघे संक्रान्ति पर्वको अवसरमा म्यागङ गाउँपालिका भित्रका विद्यालयहरु र गाउँपालिका अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा विदा दिने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ।

दस्तावेज: 

Pages