म्यागङ गाउँपालिका , नुवाकोटमा यहाँलाई स्वागत छ । म्यागङलाई थप प्रविधिमैत्री , समुन्नत , विकसित तथा नमूना  बनाउन हामी सबै मिलेर लागि परौँ ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: cp.myagangrm@gmail.com
फोन नं: ९८४१७५९१०८

उपाध्यक्ष

ईमेल: santi.lama744@gmail.com
फोन नं: ९८४१५४८९२०