FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा तथा वितरण सम्बन्धी सूचना!

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण नविकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना!

राय, सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा।

यस म्यागङ गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको चरणमा रहेकोले गाउँपालिकाको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने विषयहरुका सम्बन्धमा आ-आफ्नो रचनात्मक र सकारात्मक राय, सल्लाह र सुझावहरुको लागि सम्पूर्ण म्यागङबासी लगायत व्यक्तिगत तथा संस्थागत