म्यागङ गाउँपालिका , नुवाकोटमा यहाँलाई स्वागत छ । म्यागङलाई थप प्रविधिमैत्री , समुन्नत , विकसित तथा नमूना  बनाउन हामी सबै मिलेर लागि परौँ ।

सूचना तथा समाचार

बेरोजगार दर्ताको निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

लाभग्रही लगत कट्टा सम्बन्धि सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणको च.नं.

दस्तावेज: 

Invitation for Bids for procurement of works

प्रस्तुत विषयमा यस म्यागङ गाउँपालिका अन्तरगत चालु आ.ब.

दस्तावेज: