सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

म्यागङ गाउँपालिका नुवाकोटको बिडिङ सम्बन्धी सूचना !!! (पहिलो पटक अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा २०७५/०९/१९ मा प्रकाशित)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७५ फाल्गुन १२ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित सूचना । क्र.सं. ५ मा  छनौट भएको बोलपत्रदाताको नाम Shaswat/Shree Hari JV , Manahari-2 Makawanpur हुनुपर्नेमा भुलवश पत्रिकामा अन्यथा छापिन  गएकोले यसै सूचना अनुसार  सच्याइएको छ ।

दस्तावेज: