Error message

Notice: Undefined index: table_tools in template_preprocess_datatables_view() (line 348 of /var/www/html/new/sites/all/modules/datatables/datatables.module).

म्यागङ गाउँपालिका , नुवाकोटमा यहाँलाई स्वागत छ । म्यागङलाई थप प्रविधिमैत्री , समुन्नत , विकसित तथा नमूना  बनाउन हामी सबै मिलेर लागि परौँ ।