FAQs Complain Problems

कक्षा ८ को बार्षिक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !

कक्षा ८ को बार्षिक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

नतिजा लिङ्क: https://result.myagang.com/User/View/Result

आर्थिक वर्ष: