FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रमेश सिङदन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सामान्य प्रशासन शाखा rameshsingdan143@gmail.com 9851254032
बिरेन्द्र तामाङ (सूचना अधिकारी) सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा birenwaiba09@gmail.com 9851255267
शेर सिंह रावत शिक्षा अधिकृत शिक्षा तथा खेलकुद शाखा myagangedu@gmail.com 9851310517
कुमार लाल श्रेष्ठ स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य तथा सरसफाई शाखा kkshrestha09@gmail.com 9862490915
बुद्धिमान तामाङ रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम tamangvai1415@gmail.com 9845235671
प्रवेश धिताल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9843558556
विनोद कोइराला प्रशासन सहायक (पाँचौ) सामान्य प्रशासन शाखा binodkoirala97@gmail.com 9841622797
रितिका तामाङ रोजगार सहायक प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम 9864120232
सम्पदा न्यौपाने अन्तरिक लेखा परिक्षक आन्तरिक लेखा परिक्षक शाखा sampada.neupane101@gmail.com 9864462191
बबिता कार्की कृषि स्नातक कृषि तथा पशु सेवा शाखा karkibabita87@gmail.com 9860019848
मनिषा वाईबा एम.आई.एस. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा इकाई केन्द्र manishawaiba231@gmail.com 9865468125
सन्तलाल तामाङ फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा इकाई केन्द्र
अशिष तामाङ रोजगार प्राविधिक प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम
ग्याल्छेन शेर्पा इन्जिनियर प्राविधिक शाखा gyaltshen.s@gmail.com 9840253030
सन्तुमाया तामाङ प्रविधिक सहायक (शिक्षा) शिक्षा तथा खेलकुद शाखा 9840663964
नारायणी पंगेनी स.म.वि.नि. महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा narayaniadhikari64@gmail.com 9846198242
रमान सिङ तामाङ अ.स. ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा ramanwaiba@gmail.com 9860056518
समिक्षा तामाङ उद्यम विकास सहजकर्ता (पाँचौ) मेड्पा कार्यक्रम tamangsamiksha1@gmail.com 9842969363
सबिता तामाङ उद्यम विकास सहजकर्ता (चौथो) मेड्पा कार्यक्रम 9843479920
विक्रम वाईबा अ.कम्प्युटर अपरेटर 9851219732
कृष्ण बहादुर गुरुङ कार्यालय सहयोगी 9841088583
विवराम तामाङ कार्यालय सहयोगी 9841210073
गणेश तामाङ कार्यालय सहयोगी 9744242594
अमृत तामाङ गाउँ प्रहरी 9862399556
योना तामाङ गाउँ प्रहरी 9849469776
आईतराम तामाङ गाउँ प्रहरी 9741835897