FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रमेश सिङदन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सामान्य प्रशासन शाखा rameshsingdan143@gmail.com 9851254032
बिरेन्द्र तामाङ (सूचना अधिकारी) सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा birenwaiba09@gmail.com 9851255267
शेर सिंह रावत शिक्षा अधिकृत शिक्षा तथा खेलकुद शाखा myagangedu@gmail.com 9851310517
फैराज तामाङ स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य तथा सरसफाई शाखा 9841390946
बुद्धिमान तामाङ रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम tamangvai1415@gmail.com 9845235671
विनोद कोइराला प्रशासन सहायक (पाँचौ) सामान्य प्रशासन शाखा binodkoirala97@gmail.com 9841622797
सर्मिला कुमारी तामाङ मोक्तान प्रशासन सहायक (पाँचौ) योजना शाखा sarmilamoktan70@gmail.com 9849931783
हेम राज जोशी सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा raj72joshi@yahoo.com 9849008098
सम्पदा न्यौपाने अन्तरिक लेखा परिक्षक आन्तरिक लेखा परिक्षक शाखा sampada.neupane101@gmail.com 9864462191
सृजना के.सि. कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा shrijukc.sk@gmail.com 9849305033
मनिषा वाईबा एम.आई.एस. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा इकाई केन्द्र manishawaiba231@gmail.com 9865468125
सन्तुमाया तामाङ प्रविधिक सहायक (शिक्षा) शिक्षा तथा खेलकुद शाखा 9840663964
नारायणी पंगेनी स.म.वि.नि. महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा narayaniadhikari64@gmail.com 9846198242
रमान सिङ तामाङ अ.स. ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा ramanwaiba@gmail.com 9860056518
सन्जिव सिंह तामाङ फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा इकाई केन्द्र 9861917301
सबिना तामाङ कानुनी सहजकर्ता न्यायिक समिति 9841921667
भुवन सापकोटा प्राविधिक सहायक (पाँचौ) प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम stvuwan@gmail.com 9863655522
समिक्षा तामाङ उद्यम विकास सहजकर्ता (पाँचौ) मेड्पा कार्यक्रम tamangsamiksha1@gmail.com 9842969363
सबिता तामाङ उद्यम विकास सहजकर्ता (चौथो) मेड्पा कार्यक्रम 9843479920
कृष्ण बहादुर गुरुङ कार्यालय सहयोगी 9841088583
विवराम तामाङ कार्यालय सहयोगी 9841210073
विक्रम वाईबा कार्यालय सहयोगी 9851219732
प्रदिप रिजाल कार्यालय सहयोगी 9843615773
अमृत तामाङ गाउँ प्रहरी 9862399556
योना तामाङ गाउँ प्रहरी 9849469776
आईतराम तामाङ गाउँ प्रहरी 9741835897