FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोजगार सहायकको आवेदन फारम र प्रवेशपत्रको ढाँचा ७९-८० 2022/07/16 - 08:51 PDF icon आवेदनको ढाँचा र प्रवेशपत्रको ढाँचा.pdf
योजना सम्झौता र भुक्तानीको लागि आवश्यक माईन्युट फाराम-2078-12-16 ७८/७९ 2022/03/30 - 11:27 PDF icon उ. स.-2078-079-गाउँपालिका स्तरीय.pdf, PDF icon उ. स.-2078-079-वडा स्तरीय.pdf
मुचुल्का फाराम ७८/७९ 2022/03/24 - 17:23 PDF icon मुचुल्का फार्मेट.pdf
बिदाको निवेदन फाराम ७८/७९ 2022/03/24 - 16:40 PDF icon विदाको निवेदन.pdf
सम्पत्ति विवरण फाराम ७८/७९ 2021/07/19 - 11:33 PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम.pdf
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ७८/७९ 2021/07/19 - 11:31 PDF icon कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम.pdf
प्रवेशपत्रको नमुना फारम ७७/७८ 2020/12/20 - 17:53 PDF icon प्रवेशपत्रको फारम नमुना.pdf
करार कर्मचारी आवेदन फारम नमुना ७७/७८ 2020/10/07 - 17:03 PDF icon करार आवेदन फारम ढाँचा.pdf