FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बार्षिक बजेट शीर्षक २०८०/०८१

८०/८१ 2023/07/24 - 15:48 PDF icon 2080-81 योजना शिर्षकहरु- FINAL-PDF.pdf

बार्षिक बजेट प्रस्तुती २०८०/०८१

७९-८० 2023/07/04 - 11:25 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ बार्षिक बजेट प्रस्तुती.pdf

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१

७९-८० 2023/07/04 - 11:20 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf

Budget 2080-081

७९-८० 2023/06/25 - 15:47 PDF icon Budget 2080-081.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को लागि बागमती प्रदेशबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 2023/06/18 - 19:50 PDF icon बागमती प्रदेशबाट प्राप्त योजना शीर्षकहरु.pdf

बार्षिक बजेट शीर्षक २०७९/०८०

७९-८० 2022/07/18 - 11:53 PDF icon बार्षिक बजेट शीर्षक २०७९-०८०.pdf

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०७९/८०

७८/७९ 2022/07/06 - 14:07 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०७९-८०.pdf

Budget 2079-080

७९-८० 2022/06/24 - 15:01 PDF icon Budget-2079-080.pdf

बार्षिक बजेट शीर्षक २०७८/०७९

७८/७९ 2021/12/27 - 12:18 PDF icon बजेट शीर्षक-078-79.pdf

नीति कार्यक्रम ०७८-०७९

७८/७९ 2021/10/25 - 14:37 PDF icon नीति कार्यक्रम ०७८-०७९.pdf

Pages