FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०८०-०६-२८

८०/८१ 2023/10/15 - 15:39 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2080-06-28.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०८०-०५-२१

८०/८१ 2023/09/08 - 10:28 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2080-05-21.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०८०-०४-१७

८०/८१ 2023/09/08 - 10:27 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2080-04-17.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०८०-०३-१०

७९-८० 2023/07/23 - 10:36 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2080-03-10.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०८०-०२-१८

७९-८० 2023/07/23 - 10:35 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2080-02-18-Digital.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०८०-०१-३१

७९-८० 2023/05/14 - 14:11 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2080-01-31.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०७९-१२-२४

७९-८० 2023/04/07 - 15:59 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2079-12-24.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०७९-११-१८

७९-८० 2023/03/03 - 13:26 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2079-11-18.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०७९-१०-२६

७९-८० 2023/02/09 - 13:03 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2079-10-26.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०७९-०९-२५

७९-८० 2023/01/10 - 15:33 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2079-09-25.pdf

Pages