FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०७९-११-१८

७९-८० 2023/03/03 - 13:26 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2079-11-18.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०७९-१०-२६

७९-८० 2023/02/09 - 13:03 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2079-10-26.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०७९-०९-२५

७९-८० 2023/01/10 - 15:33 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2079-09-25.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०७९-०९-१४

७९-८० 2023/01/02 - 15:50 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2079-09-14.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०७९-०८-२५

७९-८० 2022/12/11 - 20:14 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2079-08-25.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०७९-०७-२१

७९-८० 2022/12/11 - 20:13 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2079-07-21.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०७९-०६-३०

७९-८० 2022/12/11 - 20:12 PDF icon कार्यपालिका बैठक उपस्थिति र निर्णय 2079-06-30.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०७९-०५-२८

७९-८० 2022/12/11 - 20:07 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९-०५-२८ उपस्थिति र निर्णय.pdf

म्यागङ गाउँपालिकाको जग्गाको मूल्याङ्कन विवरण

७८/७९ 2022/06/30 - 16:16 PDF icon म्यागङ गाउँपालिकाको जग्गा मूल्याङ्कन विवरण २०७९.pdf

कार्यपालिका बैठकको उपस्थिति र निर्णय २०७९-०३-०९

७८/७९ 2022/06/29 - 15:38 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९-०३-०९ उपस्थिति र निर्णय.pdf

Pages