FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
म्यागङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 2023/07/24 - 11:30 PDF icon म्यागङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०.pdf
म्यागङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९-८० 2022/07/18 - 12:01 PDF icon म्यागङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७८ ७८/७९ 2021/10/25 - 16:04 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७८.pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 2021/10/25 - 14:44 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 2020/10/14 - 12:37 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७७.pdf
आर्थिक ऐेन २०७७ ७७/७८ 2020/08/21 - 11:09 PDF icon स्थानीय तह आर्थिक ऐन २०७७
करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 2019/01/15 - 08:31 PDF icon करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
म्यागङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ७५/७६ 2019/01/15 - 08:24 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
म्यागङ गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४ ७५/७६ 2019/01/14 - 07:03 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन.pdf