FAQs Complain Problems

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७५ फाल्गुन १२ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित सूचना । क्र.सं. ५ मा  छनौट भएको बोलपत्रदाताको नाम Shaswat/Shree Hari JV , Manahari-2 Makawanpur हुनुपर्नेमा भुलवश पत्रिकामा अन्यथा छापिन  गएकोले यसै सूचना अनुसार  सच्याइएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: