FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids for the Procurement of works-2078-11-01

७८/७९ 2022/02/19 - 08:58 PDF icon 4x20-Notice Roshan Sir.pdf

बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना!

७८/७९ 2022/01/14 - 15:24

Invitation for Bids for the Procurement of Works-078-06-06

७८/७९ 2021/09/22 - 12:25

Invitation for Bids for procurement of works- 078-5-24

७८/७९ 2021/09/16 - 15:27

Invitation for Bids for procurement of works- 2077-08-24

७७/७८ 2020/12/09 - 14:00 PDF icon IMG_20201209_0001.pdf

Invitation for Electronic Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges

७७/७८ 2020/11/29 - 15:34 PDF icon IMG_20201129_0001.pdf

बिधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र संसोधन सम्बन्धी सूचना।

७७/७८ 2020/11/06 - 13:39 PDF icon IMG_20201106_0002-बिधुतीय खरिद प्रणाली मा बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना.pdf

Invitation for Bids

७७/७८ 2020/10/14 - 13:12 PDF icon Invitation for Bids-2077-6-27.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

७६/७७ 2020/05/30 - 10:16 PDF icon आशय सूचना.pdf

बिधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना । (तेश्रो पटक प्रकाशित सूचना)

७६/७७ 2020/04/30 - 13:38 PDF icon बिधुतीय खरिद प्रणाली सम्बन्धी सूचना.pdf

Pages